Du er her:

Råd og utvalg

Elevrådet - elevrepresentanter (4.-7. trinn), elevrådslærer (Anne Andersen)

Samarbeidsutvalget (SU) - Foreldre, ansatte, rektor og politiker

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) - Foreldrerepresentanter fra hvert trinn