Velkommen til Aspåsen skole

Aspåsen skole ligger i samme hus som Bodø kulturskole. Bygget ble bygd i 1966 som 150-årsgave fra Bodø til Bodø. Skolen vår har ca 340 elever og 45 ansatte. Fra 1991 og frem til jul i 2014 delte vi bygget med Bodø Kulturhus, som nå holder til i Stormen. Aspåsen skole har 50-årsjubileum i 2016.

 • Aspåsen

  FAU-møte om "nye" Aspåsen skole.

  Torsdag 16. mars ble det avholdt et møte i regi av Aspåsen FAU. Formålet med møte var informasjon om renoveringsprosjektet, samt mulighet for innspill i prosessen. Fra kommunen kom Hedvig Holm og Morten Handberg. De la fram en presentasjon. Den legges ut her, slik at der som ikke hadde mulighet til å være tilstede kan få den samme informasjonen.

 • Velkommen til dialogmøte om "nye" Aspåsen barneskole!

  FAU inviterer til møte torsdag 16. mars kl. 1800 – 2000. Det vil bli gitt informasjon om prosessen og status pr nå knyttet til ombyggingen av Aspåsen skole og Bodø kulturskole og hvordan sambruk mellom disse vil bli. Kommunens representanter i byggeprosjektet - Hedvig Holm og Morten Handberg vil komme – og det vil være muligheter for å komme med innspill og synspunkter fra deltakerne! Håper vi sees!

 • Trivsleslederprogrammet

  Trivselslederprogrammet

  Første uka i februar 2017, startet vi opp med Trivselslederprogrammet. 4.-7. trinn nominerte kandidater, og noen av disse ble valgt til å være trivselsledere. Disse fikk dra på et dagskurs i hallen i Løpsmark, der de lærte leker, og å bruke det utstyret skolen har kjøpt inn. Vi har 26 trivselsledere på skolen. De er valgt for et halvt år.

 • Tilbud til 7. klassen på Gimle

  Gimle har et tilbud til 7. trinn. Les mer på informasjonsskrivet.

 • Overrekkelse til Redd Barna

  Overrekkelse av gave til Redd Barna

  I høst feiret vi Aspåsens 50-årsjubileum. Det ble gjort på et mangfoldig vis, med åpen skole der vi hadde cafe, salg av produkter elevene hadde laget og auksjon, for å nevne noe. Elevrådet bestemte at overskuddet skulle gå uavkortet til Redd Barna. I dag kom Gro Davidsen og tok i mot pengene. Elevrådet sto for overrekkelsen. Godt jobba, alle sammen.

 • Aspåsen

  Oppgradering av brannteknisk anlegg på Aspåsen.

  Elektro Bodø starter nå opp med oppgradering av det branntekniske anlegget på skolen. Man tar sikte på å være ferdig til vinterferien. I perioden arbeidet pågår, vil det derfor være elektrikere rundt omkring på huset, og av og til litt mer støy enn vanlig.

 • Vi ønsker alle et godt nytt år!

  Aspåsen skole vil gjerne ønske alle elever og foresatte et riktig godt nytt år.

 • Økonomiplan

  Årsbudsjett 2017, og økonomiplan 2017-2020

  Rådmannens forslag til økonomiplan, ble vedtatt av politikerne med noen endringer. Det ble ingen endringer for Aspåsen. Se side 92 for investeringsplan Aspåsen. Det er satt av 10 mill i 2017, 90 mill i 2018 og 100 mill i 2019.

 • Innskriving på Aspåsen

  Mandag 14. november er det innskriving på Aspåsen skole, for våre nye elever fra høsten 2017. Møt opp mellom 15.30 og 18.00 på rom 308 eller 309. Bruk inngangen på sørsiden - mot Aspmyra. Ta med fødselsnummer (11 siffer) til både barn og foresatte. Velkommen skal dere være. Brev med informasjon ble sendt ut mandag 31. oktober.

 • Refleks

  Høsten er her, vinteren kommer.

  Høsten og vinteren er også en fin tid til å gå eller sykle til skolen – men gjør det på en trafikksikker måte!

Viser fra 1 til 10 av totalt 21 artikler