Velkommen til Aspåsen skole

Aspåsen skole ligger i samme hus som Bodø kulturskole. Bygget ble bygd i 1966 som 150-årsgave fra Bodø til Bodø. Skolen vår har ca 340 elever og 45 ansatte. Fra 1991 og frem til jul i 2014 delte vi bygget med Bodø Kulturhus, som nå holder til i Stormen. Aspåsen skole har 50-årsjubileum i 2016.

 • FAU

  Aspåsen skole takker Brita Bjørnbakk for et langt og godt samarbeid. Hun gikk ut at FAU-styret på møtet 25. april. Samtidig ble Anita Nilsen og Tom Raaum valgt inn som styrerepresentanter. Begge er foresatte på første trinn. Vi ser frem samarbeidet.

 • FAU-møte

  Det blir FAU-møte for klassekontaktene, onsdag 25. april klokken 18.00 på skolens personalrom. Hør om din vara kan møte dersom du ikke kan. På møtet vil det bli informasjon fra FAU-leder og fra rektor. Det blir også tid til eventueltsaker. Vel møtt!

 • Nye Aspåsen

  Presentasjoner fra informasjonsmøtet om nye Aspåsen, 19. april.

  Inne i saken finner dere presentasjonene som ble lagt frem av Hedvig Pedersen Holm og Morten Handberg på informasjonsmøtet den 19. april. I presentasjonen fra Hedvig finner du også kontaktinformasjon dersom du har noen spørsmål. Tusen takk for oppmøtet til alle dere som kom!

 • Førskoledager våren 2018

  Årets førskoledager er lagt til onsdag 23. og torsdag 24. mai, klokken 09.00 - 11.00. Brev med nærmere informasjon blir sendt ut i god tid. Vi gleder oss!

 • Påmelding til sommer-SFO 2018

 • Aspåsens skoleforestilling 2018.

  I år blir skolens forestilling lagt til onsdag 13. og torsdag 14. juni. Informasjon om kjøp av billetter kommer senere.

 • Nye Aspåsen

  Renovering av Aspåsen, og neste skoleår - dette vet vi nå.

  Tilbudene etter anbudet åpnes i disse dager. Dersom alt går etter planen vil arbeidet starte opp i begynnelsen av juli, og vare i 2 år. 1.-4. trinn og SFO vil i renoveringsperioden ha tilhold på Bankgata skole i 2. etasje, der Bodø voksenopplæring leier i dag. 5.-7. trinn vil ha tilhold i et modulbygg i skolegården på Aspåsen. Modulbygget skal settes opp i sommerferien. Alle trinnene får, i renoveringsperioden, et klasserom mindre. Det betyr at mer av undervisningen vil foregå i storgruppene, og at det vil være flere voksne i hvert klasserom. Vi håper alle har anledning til å komme på informasjonsmøtet i storsalen 19. april.

 • Nye Aspåsen

  Storforeldremøte om renovering av Aspåsen skole

  Torsdag 19. april klokken 18.00 blir det foreldremøte for alle foresatte på Aspåsen skole, i storsalen. Tema for møtet er renoveringen av Aspåsen skole. Det vil bli lagt frem en presentasjon av prosjektet fra Oppvekst og kultur- og Utbyggings-, og eiendomsavdelingen, og planer for hvordan vi organiserer skolehverdagen i den toårsperioden renoveringsprosjeket pågår.

 • Innmelding til SFO for høstens 1.-klassinger.

  Nå skal det være sendt en veileder for hvordan dere melder barnet deres på SFO til høsten. De fleste av dere har fått en mail, og noen har fått det som vanlig post. Fristen for innmelding er 15. mars 2018. Veilederen ligger til venstre når du klikker deg videre.

 • Bestilling av skolemelk og skolefrukt 2017/2018.

  Det er nå åpnet for bestilling av skolemelk på www.skolelyst.no. Skolefrukt bestilles på www.skolefrukt.no. Frukt og melk kan bestilles for hele neste skoleår, eller for hvert semester.

Viser fra 1 til 10 av totalt 19 artikler