Velkommen til Aspåsen skole

Aspåsen skole ligger i samme hus som Bodø kulturskole. Bygget ble bygd i 1966 som 150-årsgave fra Bodø til Bodø. Skolen vår har ca 340 elever og 45 ansatte. Fra 1991 og frem til jul i 2014 delte vi bygget med Bodø Kulturhus, som nå holder til i Stormen. Aspåsen skole har 50-årsjubileum i 2016.

 • Velkommen til skolestart 2017-2018

  Vi ønsker alle velkommen til skolestart mandag 21. august. 2. - 7. trinn møter utenfor storsida klokken 08.30 (inngangen mot byen). 1. trinn møter klokken 09.30 i skolens lillesal.

 • Informasjon angående Aspåsen SFO.

  Den 1. juni gikk SFO-leder Camilla Baglo Holten over i ny stilling, som rådgiver i lærlingetjenesten i kommunen. Gerd-Sissel Abelsen er konstituert SFO-leder frem til ny er ansatt og på plass. Henvendelser til SFO gjøres til 75 55 66 90 / 99 55 67 13, eller på mail til aspsfo@bodo.kommune.no.

 • Bestilling av skolemelk og skolefrukt 2017/2018.

  Det er nå åpnet for bestilling av skolemelk på www.skolelyst.no. Skolefrukt bestilles på www.skolefrukt.no. Frukt og melk kan bestilles for hele neste skoleår, eller for hvert semester.

 • Aspåsen

  FAU-møte om "nye" Aspåsen skole.

  Torsdag 16. mars ble det avholdt et møte i regi av Aspåsen FAU. Formålet med møte var informasjon om renoveringsprosjektet, samt mulighet for innspill i prosessen. Fra kommunen kom Hedvig Holm og Morten Handberg. De la fram en presentasjon. Den legges ut her, slik at der som ikke hadde mulighet til å være tilstede kan få den samme informasjonen.

 • Velkommen til dialogmøte om "nye" Aspåsen barneskole!

  FAU inviterer til møte torsdag 16. mars kl. 1800 – 2000. Det vil bli gitt informasjon om prosessen og status pr nå knyttet til ombyggingen av Aspåsen skole og Bodø kulturskole og hvordan sambruk mellom disse vil bli. Kommunens representanter i byggeprosjektet - Hedvig Holm og Morten Handberg vil komme – og det vil være muligheter for å komme med innspill og synspunkter fra deltakerne! Håper vi sees!

 • Trivsleslederprogrammet

  Trivselslederprogrammet

  Første uka i februar 2017, startet vi opp med Trivselslederprogrammet. 4.-7. trinn nominerte kandidater, og noen av disse ble valgt til å være trivselsledere. Disse fikk dra på et dagskurs i hallen i Løpsmark, der de lærte leker, og å bruke det utstyret skolen har kjøpt inn. Vi har 26 trivselsledere på skolen. De er valgt for et halvt år.

 • Tilbud til 7. klassen på Gimle

  Gimle har et tilbud til 7. trinn. Les mer på informasjonsskrivet.

 • Overrekkelse til Redd Barna

  Overrekkelse av gave til Redd Barna

  I høst feiret vi Aspåsens 50-årsjubileum. Det ble gjort på et mangfoldig vis, med åpen skole der vi hadde cafe, salg av produkter elevene hadde laget og auksjon, for å nevne noe. Elevrådet bestemte at overskuddet skulle gå uavkortet til Redd Barna. I dag kom Gro Davidsen og tok i mot pengene. Elevrådet sto for overrekkelsen. Godt jobba, alle sammen.

 • Aspåsen

  Oppgradering av brannteknisk anlegg på Aspåsen.

  Elektro Bodø starter nå opp med oppgradering av det branntekniske anlegget på skolen. Man tar sikte på å være ferdig til vinterferien. I perioden arbeidet pågår, vil det derfor være elektrikere rundt omkring på huset, og av og til litt mer støy enn vanlig.

 • Vi ønsker alle et godt nytt år!

  Aspåsen skole vil gjerne ønske alle elever og foresatte et riktig godt nytt år.

Viser fra 1 til 10 av totalt 19 artikler